مجموعه خدماتی هفت آسیاب

سفارش طراحی موشن گرافیک و تیزر

  • هفت آسیاب
  • ثبت سفارش
  • سفارش طراحی موشن گرافیک و تیزر
image

پلن اقتصادی

دارای آهنگ زمینه

دارای آیکن ها و سمبل های ثابت

دارای کاراکتر عادی و ثابت

حداقل پویایی و تحرک

دارای تایپوگرافی و المان های متنی

کیفیت خروجی فول اچ دی

ثانیه ای 10.000 تومان
image

پلن برنزی

دارای آهنگ زمینه

دارای آیکن ها و سمبل های ثابت

دارای آیکن ها و سمبل های متحرک

دارای کاراکتر عادی و ثابت

پویایی و تحرک متوسط

دارای تایپوگرافی و المان های متنی

دارای افکت های صوتی المان ها

کیفیت خروجی فول اچ دی

ثانیه ای 20.000 تومان
image

پلن نقره ای

دارای آهنگ زمینه

دارای آیکن ها و سمبل های ثابت

دارای آیکن ها و سمبل های متحرک

دارای کاراکتر عادی و ثابت

دارای کاراکتر متحرک و بدون گوینده

حداکثر پویایی و تحرک

دارای اینفوگرافیک و جداول

دارای تایپوگرافی و المان های متنی

دارای افکت های صوتی المان ها

کیفیت خروجی فول اچ دی

نگارش سناریو تبلیغ محور

ثانیه ای 30.000 تومان
image

پلن طلایی

دارای آهنگ زمینه

دارای گوینده (نریشن) اختصاصی

دارای آیکن ها و سمبل های ثابت

دارای آیکن ها و سمبل های متحرک

دارای کاراکتر عادی و ثابت

دارای کاراکتر متحرک و بدون گوینده

دارای کاراکتر متحرک و گوینده

حداکثر پویایی و تحرک

دارای اینفوگرافیک و جداول

دارای تایپوگرافی و المان های متنی

دارای افکت های صوتی المان ها

کیفیت خروجی فول اچ دی

نگارش سناریو تبلیغ محور

ثانیه ای 40.000 تومان

فرم ثبت سفارش

کد امنیتی